Helhetsservice

Bekymmersfri helhetsservice

Grunden för vår verksamhet utgörs av en pålitlig, okomplicerad helhetsservice för våra kunder! Oavsett om det är en takrenovering eller någon annan typ av utvändig renovering som vi får i uppdrag att utföra, gör vi jobbet helt med kunden i fokus. Under årens lopp har detta arbetssätt utvecklats till en välorganiserad servicemodell som är smidig för våra kunder.

Boka tid för
hembesök

Vi gör en behovsbedömning

av det nuvarande skicket.

Vi gör en renoveringsplan
enligt dina
behov och önskemål.

Du får en skriftlig
och allomfattande
offert.

Avtal som
omfattar kontrakt samt
utnämning av ansvarig arbetsledare.  

Material måttbeställs
från våra finska kontraktsfabriker.
 

Leverans av material
inom överenskommen tid.
  

Vid uppstartsmötet
behandlas praktiska frågor
och enas om kontaktförfarande.

Montering
utan avbrott
 

Vi städar upp gården
och för bort
byggavfall.

Slutinspektion
och godkännande
av arbetet.

Vi fyller i
mottagningsdokument,
som berättigar till garanti.

"Allt gjordes till perfektion, inklusive den slutliga städningen. Det kändes bra."

“Lännen Laatukatto lade ett nytt plåttak åt oss. Vi lärde känna dem när de bytte tak på de närliggande husen. Renoveringen utfördes snabbt inom en vecka och vi var nöjda med allt. Kommunikationen gick smidigt, arbetarna var professionella och kom alltid till jobbet med ett leende. Allt gjordes till perfektion, inklusive den slutliga städningen. Mycket positiv upplevelse.” – Jukka Uusi-Kerttula, Raumo

Om du vill höra mer direkt från våra kunder om hur arbetet fortlöpte, ring vårt Kvalitetsnummer 0800 555 126 (lokal taxa/mobil taxa). Vi berättar gärna mer om våra projekt och hur vi skulle kunna tjäna även dig - kontakta oss!