För företag och husbolag

Värde för boende, kund och fastighet

Husbolag eller företag - ingår utvändiga renoveringar i din fastighets underhållsplan inom en snar framtid? Kan det till exempel röra sig om renovering av tak eller fasad, underhållsmålning, möjligtvis byte av fönster, balkongdörrar och ytterdörrar? Ett samarbete med Lännen Laatukatto är ett bra alternativ i Björneborg, Raumo, Ulvsby och övriga Satakunta, varhelst projektet är beläget.

Fastighetsförvaltare - ett samarbete med oss innebär

  • Erfarenhet av att leda renoveringsprojekt i husbolag
  • Smidig, enkel helhetsservice
  • Renovering är möjlig utan att störa boendet
  • Vi ser till att informera lägenhetsinnehavare om hur renoveringen fortskrider
  • Tydliga avtal och långa skriftliga garantier
  • Vi använder endast inhemska produkter

Vi berättar gärna om våra husbolagsprojekt; välkommen att kontakta oss! Tillsammans utformar vi ett lämpligt genomförande som säkerställer längsta möjliga livscykel för din fastighet, att egendomets värde bevaras, liksom invånarnas och kundernas trivsel, utan att glömma energieffektiva lösningar.

Kontakta oss »

Vi erbjuder följande utvändiga renoveringar

Söker du en entreprenör som är väl insatt i husbolagsrenoveringar, då hjälper Lännen Laatukatto dig mer än gärna! Vi erbjuder smidig och säker expertis i Björneborg, Raumo och övriga Satakunta.

Kontakta oss »

 

Vi har fullt förtroende för vår service och produkter. Om du vill höra mer om hur vi har lyckats med våra kunder kan du ringa vårt kvalitetsnummer 0800 555 126 (lokalt pris/mobilpris). Eller alternativt, vänd dig direkt till oss - kontakta oss!